15. veljače 2019.

Trošarine

7. TROŠARINE

Duhan i duhanski proizvodi (2)
– Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u RH (12.Veljača 2002.) 
– Posebni porez na duhanske proizvode i porez na dodanu vrijednost (15.Svibanj 2002.) 
Kava (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Naftni derivati (4)
– Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u RH (12.Veljača 2002.) 
– Škola za obuku pilota A (27.Ožujak 2002.) 
– Posebni porez na naftne derivate (19.Srpanj 2002.) 
– Specijalni benzin (24.Travanj 2003.) 
Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi (25)
– Posebni porez na promet osobnih automobila (24.Siječanj 2002.) 
– Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornih vozila (13.Veljače 2002.) 
– Strana predstavništava – prodaja rabljenih motornih vozila – odgovor na upit (14.Ožujak 2002.) 
– Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila (18.Travanj 2002.) 
– Posebni porez na promet osobnih automobila-ljekarna (19.Travanj 2002.) 
– Razrez poreza pri kupoprodaji rabljenog motornog vozila (29.Travanj 2002.) 
– Predmet oporezivanja za teretna vozila, autobusi te radna vozila i auto-dizalice (05.Lipanj 2002.) 
– Posebni porez na promet osobnih automobila-“Hrvatske ceste” (10.Lipanj 2002.) 
– Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornih vozila, odgovor na upit (18.Srpanj 2002.) 
– Promet upotrebljavanih osobnih automobila u slučaju pripajanja jednog trgovačkog društva drugome (23.Kolovoz 2002.) 
– Posebni porez na promet rabljenih motornih vozila – procjena vrijednosti (17.Listopad 2002.) 
– Posebni porez na promet upotrebljavanih motornih vozila (27.Siječanj 2003.) 
– Olakšice za kupnju automobila za potrebe invalidne osobe (17.Ožujak 2003.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila, za posebna vozila koja su predmet leasinga (15.04.2003) 
– Posebni porez na promet upotrebljavnih sanitetskih i drugih motornih vozila u slučaju statusne promjene (08.07.2003) 
– Prijenos vozila na novoosnovano društvo (29.10.2003) 
– Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova (21.11.2003) 
– Oporezivanje plovila (09.12.2003) 
– Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornh vozila prilikom statusne promjene (09.12.2003) 
– Povrat plaćenog posebnog poreza na promet rabljenih osobnih automobila (19.02.2004) 
– Utvrđivanje porezne obveze (29.11.2004) 
– Prodaja kombija za prijevoz igrača u casinu (19.01.2005) 
– Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove(27.04.2005) 
– Posebni porez na promet osobnih automobila i ostalih motornih vozila (17.02.2006) 
– Obveza plaćanja posebnog poreza na promet osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova (14.09.2006) 
Pivo (1)
– Primjena Zakona o posebnom porezu na pivo (04.Siječanj 2002.) 
Alkohol (3)
– Poseban porez na alkohol (08.Siječanj 2002.) 
– Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u RH (12.Veljača 2002.) 
– Ovrha posebnog poreza na alkohol (04.Veljača 2003.) 
Bezalkoholna pića (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Luksuzni proizvodi (0)
– nema aktualnog mišljenja 
– Premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila (2) 
– Primjena Zakona o porezu na cestovna vozila (14.Siječanj 2003.) 
– Primjena Zakona o porezu na cestovna vozila i dugoročne ugovore o kasko osiguranju(27.Ožujak 2003.) 
Ostali dokumenti (0)
– nema aktualnog mišljenja