15. veljače 2019.

Porez na dobit

5. POREZ NA DOBIT

Porezni obveznik (7)
2008. godina 
– nema aktualnog mišljenja 
2007. godina 
– Status i porezni broj trgovca pojedinca (01.Ožujak 2007.) 
– Porezni status udruga (11.Rujan 2007.) 
2006. godina 
– nema aktualnog mišljenja 
2005. godina 
– nema aktualnog mišljenja 
2004. godina 
– Tumačenje članka 2.stavak 6. i članak 17a. Zakona o porezu na dobit (17.Ožujak 2004.)
2003. godina 
– Primjena poreznih propisa (14.Svibanj 2003.) 
2002. godina 
– Primjena Zakona o porezu na dobit na društva u stečaju (19.Ožujak 2002.)
– Primjena Zakona o porezu na dobit na djelatnost privatne gimnazije (03.Travanj 2002.)
– Obveznik PDV-a i poreza na dobit (08.Travanj 2002.) 
Porezna osnovica (50)
– Amortizacija goodwilla prema Pravilniku o amortizaciji (09.Siječanj 2002.) 
– Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit kod revizorskih usluga (09.Siječanj 2002.) 
– Porezni status darovanih polica osiguranja (01.Ožujak 2002.) 
– Kamate po državnim obveznicama koje se isplaćuju imateljima inozemnim pravnim osobama(19.Ožujak 2002.) 
– Utvrđivanje nove vrijednosti imovine društva u svrhu privatizacije (22.Ožujak 2002.) 
– Oporezivanje državnih poticaja (25.Ožujak 2002.) 
– Ugovor o sudjelovanju u troškovima grupe međunarodno povezanih društava (15.Travanj 2002.) 
– Porez na dobit i porez na promet nekretnina (rashodi-odgovor) (22.Travanj 2002.) 
– Primjena Zakona o porezu na dobit u dijelu na rezerviranja za pokriće potencijalnih gubitaka(22.Travanj 2002.) 
– Porez po odbitku-Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (17.Srpanj 2002.) 
– Porez na dobit i goodwill – stjecanje udjela (19.Srpanj 2002.) 
– Izdaci za osnivanje trgovačkog društva (22.Srpanj 2002.) 
– Oporezivanje potpora danih zadrugama (11.Rujan 2002.) 
– Prihodi i rashodi kod obveznika poreza na dobit za prodaju, zakup, plodouživanje nekretnine (10.Listopad 2002.) 
– Prodaja tuđe robe (26.Studeni 2002.) 
– Priznavanje rashoda na temelju usklađenja vrijednosti imovine (17.Veljača 2003.) 
– Porezni status zateznih kamata (28.Veljača 2003.) 
– Otpis potraživanja pri oporezivanju dobiti (12.Ožujak 2003.) 
– Usklađenje vrijednosti imovine po propisima o oporezivanju dobiti (27.Ožujak 2003.) 
– Razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjene vrijednosti nekretnine (23.Travanj 2003.) 
– Goodwill pri stjecanju poduzeća i primjena propisa o oporezivanju dobiti u dijelu (29.Travanj 2003.) 
– Porez na dobit i goodwill (20.Svibanj 2003.) 
– Zaštitna kamata na porezni gubitak za 1997.god. po prijavi poreza na dobit za 2003.god.(17.Studeni 2003.) 
– Primjena poreznih propisa kod kapitalnih poslovnih promjena (22.Prosinac 2003.) 
– Primjena Zakona o porezu na dobit pri revalorizaciji (22.Siječanj 2004.) 
– Porezno priznavanje rashoda kod oporezivanja dobiti (05.Veljača 2004.) 
– Priznavanje troškova povezanih društava u tuzemstvu (23.Veljača 2004.) 
– Otpis zastarjelih potraživanja – mišljenje (06.Rujan 2005.) 
– Porez na dobit – mišljenje (04.Studeni 2005.) 
– Porez na dobit (27.Veljača 2006.) 
– Porezno priznavanje rashoda od usklađenja i otpisa potraživanja prema zakonu (03.Ožujak 2006.) 
– Porezno priznavanje rashoda od otpisa potraživanja prema Zakonu o porezu na dobit(06.Ožujak 2006.) 
– Dodjela vlastith dionica zapolenicima i porez na dobit (29.Ožujak 2006.) 
– Usklađenje vrijednosti financijske imovine (31.Ožujak 2006.) 
– Kamate na zajmove dioničara i članova društva (19.Travanj 2006.) 
– Darovanje za zdravstvene potrebe – nabavu ortopedskih pomagala (16.Svibanj 2006.) 
– Prijenos poreznog gubitka (14.Srpanj 2006.) 
– Primjena Zakona o porezu na dobit (29.Kolovoz 2006.) 
– Porezno priznavanje troškova osobnih automobila (20.Listopad 2006.) 
– Porezni tretman naknada u vezi sa softverom (24.Listopad 2006.) 
– Kamate kao porezno priznati rashod (06.Lipanj 2007.) 
– Prijenos potpore (27.Lipanj 2007.) 
– Unos nekretnina u temeljni kapital društva (28.Lipanj 2007.) 
– Priznavanje troška amortizacije (04.srpanj 2007.) 
– Troškovi reprezentacije i promidžbe pri oporezivanju dobiti (29.Kolovoz 2007.) 
– Porez na dobit i potpore (03.Rujan 2007.) 
– Donacija za pomoć obitelji teško invalidnog djeteta (01.Travanj 2008.) 
– Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva (04.Travanj 2008.) 
– Kamatna stopa na zajmove između povezanih društava (10.Travanj 2008.) 
– Nagrađivanje klijenata – korisnika kartičnih proizvoda (11.Lipanj 2008.) 
Porezno razdoblje (4)
– Promjena poreznog razdoblja (28.Siječanj 2002.) (12.Veljača 2002.) 
– Porez na dobit (10.Srpanj 2002.) (27.Ožujak 2002.) 
– Unos imovine obrta u društvo (06.Svibanj 2003.) (19.Srpanj 2002.) 
– Prijenos gubitka (29.Srpanj 2003.) (24.Travanj 2003.) 
Porezne stope (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Olakšice, oslobođenja i poticaji (9)
– Porezne povlastice za predviđena ulaganja (23.Siječanj 2002.) 
– Poticaji zapošljavanja po Zakonu o porezu na dobit (27.Lipanj 2002.) 
– Prijava poreza na dobit za područja posebne državne skrbi (14.Travanj 2003.) 
– Porezne olakšice na područjima posebne državne skrbi (18.Travanj 2003.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na dobit u slobodnoj zoni (14.Srpanj 2003.) 
– Provedba članka 16. i 20. Zakona o porezu na dobit (05.Ožujak 2004.) 
– Porezne olakšice u porezu na dobit (12.Ožujak 2007.) 
– Porez na dobit i obavljanje djelatnosti na području posebne državne skrbi (08.Veljača 2008.) 
– Porezne olakšice za trgovačka društva koja su registrirana i obavljaju brodarsku djelatnost (13.Ožujak 2008.) 
Spajanja i pripajanja poreznih obveznika (5)
– Porez na dobit i PDV kod prodaje obrta trgovačkom društvu (03.Prosinac 2002.) 
– Porezna prijava kod statusnih promjena (28.Srpanj 2003.) 
– Odvajanje dijela društva i Zakona o porezu na promet nekretnina (02.Studeni 2006.) 
– Unos djelatonsti (imovine) obrta obveznika poreza na dobit u društvo (19.Veljača 2007.) 
– Postupanje s revalorizacijskim pričuvama pri podjeli društva (16.Travanj 2007.) 
Predujmovi poreza na dobit (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Uračunavanje inozemnog poreza (4)
– Porez po odbitku – mišljenje (17.Lipanj 2002.) – Umanjenje porezne obveze na dividende prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (30.Rujan 2002.) – Porez po odbitku na usluge poslovnog i poreznog savjetovanja (16.Travanj 2007.) – Porez po odbitku na naknade za softver(26.Ožujak 2008.) Utvrđivanje godišnjeg poreza, godišnja porezna prijava (6) – Porez na dobit na prodaju dionica povezanog društva (kćeri) (31.Ožujak 2003.) 
– Promjena poreznog razdoblja pri oporezivanju dobiti (31.Ožujak 2003.) 
– Iskazivanje rashoda porez na dodanu vrijednost i poreza na dobit (20.Svibanj 2003.) 
– Prijava poreza na dobit za 2006. godinu (18.Prosinac 2006.) 
– Prijava poreza na dobit za 2007. godinu (30.Siječanj 2008.) 
Ostali dokumenti (0)
– nema aktualnog mišljenja