Blog

Zerif supports a custom frontpage

Organizacije i Ustanove RH

Naziv Ustanove Adresa Telefon URL Adresa Ministarstvo Financija Katančićeva 5, Zagreb 01 4591 333 www.mfin.hr Ministarstvo Pravosuda Dežmanova ulica 10, Zagreb 01 3710 666 www.pravosudje.hr Min. Gosp., Rada i Poduz. Ulica grada Vukovara 78, Zagreb 01 6106 111 www.mingorp.hr Hrvatska Narodna Banka Trg hrvatskih velikana 3, Zagreb 01 4564 555 www.hnb.hr Porezna Uprava Avenija Dubrovnik Read more about Organizacije i Ustanove RH[…]

OIB

Osobni identifikacijski broj uvodi se zbog opće informatizacije javne uprave koja ima za cilj povećati učinkovitost državnih institucija i smanjiti administrativna opterećenja za građane, automatske razmjene podataka između tijela državne uprave i drugih državnih institucija što će građanima omogućiti brže i lakše ostvarivanje njihovih prava, boljeg pregleda nad imovinom građana i pravnih osoba, te prilivom Read more about OIB[…]