15. veljače 2019.

Ostali obrasci

5. OSTALI PROPISANI OBRASCI

KD Obračun komorskog doprinosa 
TZ Obračun članarine turističkoj zajednici 

Obrazac br. 1 Početno stanje 
Obrazac br. 2 Završno stanje 
Obrazac br. 3 Dotacija 
Obrazac br. 4 Kredit 
Obrazac br. 5 Obračun gotovine stola 
Obrazac br. 6 Obračun napojnica 
Obrazac br. 7 Tabela Rezultata 
Obrazac br. 8 Temeljni izvještaj blagajne 
Obrazac br. 9 Dnevni obračun po pojedinom automatu 
Obrazac br. 10 Skup dnevnih rezultata po pojedinom automatu 
Obrazac br. 11 Popis stanja mehaničkih novčanika 
Obrazac br. 12 Popis stanja elektroničkih novčanika 
Obrazac br. 13 i 14 Konačni mjesecni obračun 

GP-A Godišnja prijava o proizvedenoj količini alkohola ili alkoholnih pića 
I-KA-OM-G Godišnji izvještaj o preuzetim, utrošenim i nabavljenim obilježavajućim markicama za označavanje kave u razdoblju (godina) 
I-KA-OM-M Mjesecni izvjestaj o preuzetim, utrosenim i nabavljenim obiljezavajucim markicama za označavanje kave u razdoblju (godina) 

P-KA-OM Potvrda o izdavanju obilježavajućih markica za oznaćavanje kave 
PK-DP Podaci o proizvedenim kolićinama duhanskih proizvoda prema zahtjevu za preuzimanje nadzornih markica 
PK-DP-1 Podaci o proizvedenim kolicinama duhanskih proizvoda prema zahtjevu za preuzimanje identifikacijskih markica 
PR-DP-1 Podaci o prodanim (isporučenim iz skladišta) kolićinama duhanskih proizvoda prema podacima o proizvodnji i kupcu (preuzimatelju) duhanskih proizvoda 

ZI-NM Zahtjev za preuzimanje nadzornih markica 
Z-KA-OM Zahtjev za tiskanje obilježavjucih markica za označavanje kave 
ZI-IM-1 Zahtjev za preuzimanje identifikacijskih markica ili markica zemalja u koje se izvoze duhanski proizvodi