15. veljače 2019.

Doprinosi

8. DOPRINOSI

Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa (24)
– Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (16.Siječanj 2003.) 
– Plaćanje doprinosa prema primitku predstavnika stanara i izvješća (za obvezna osiguranja)(28.Siječanj 2003.) 
– Uplata obveznih doprinosa iz i na poduzetničku plaću (31.Siječanj 2003.) 
– Obračun doprinosa iz primitka za rad studenata (06.Veljače 2003.) 
– Mentorske poduke i obveza obračuna doprinosa kod individualne umjetničke nastave(05.Ožujak 2003.) 
– Obračun doprinosa, rad honorarnih suradnika – novinara (10.Ožujak 2003.) 
– Doprinosi za obvezna osiguranja prema primitku za troškove poslijediplomskog studija(19.Ožujak 2003.) 
– Članovi uprave i plaćanje obveznih doprinosa (04.Travanj 2003.) 
– Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja prema primicima turističkih vodiča(22.Travanj 2003.) 
– Plaćanje doprinosa za osobe hrvatske državljane zaposlene u osobnoj službi diplomatskog predstavnika (15.Svibanj 2003.) 
– Obračun i plaćanje obveznih doprinosa za stranca (02.Lipanj 2003.) 
– Doprinos za zdravstveno osiguranje inozemnih umirovljenika i dobrovoljnog osiguranja(14.Srpanj 2003.) 
– Tumačenje članka 64. stavak 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (24.Rujan 2003.) 
– Obveza posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom (06.Veljače 2006.) 
– Obveza doprinosa po osnovi pružanja turističkih i ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (01.Ožujak 2006.) 
– Obveza doprinosa prema primicima od imovine (18.Rujan 2006.) 
– Obveza doprinosa za obvezna osiguranja prema primicima rezidenta Republike Makedonije(18.Rujan 2006.) 
– Dokaz o statusu u osiguranju (17.Listopad 2006.)  
– Doprinosi za osiguranika koji ne ostvaruje naknadu plaće (28.Ožujak 2007.) 
– Upisnik o obavljanju ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu (27.Lipanj 2007.) 
– Obveza osiguranja i doprinosi obveznih osiguranja za hrvatskog državljana zaposlenog u inozemstvu (19.Rujan 2007.) 
– Plaćanje doprinosa za pomorce zaposlenih na brodovima strane državne pripadnosti(08.Veljače 2008.) 
Osnovica za obračun doprinosa (18)
– Uplata obveznih doprinosa iz i na poduzetničku plaću (19.Veljače 2003.)  
– Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa (27.Svibanj 2003.) 
– Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa (27.Svibanj 2003.) 
– Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa (27.Svibanj 2003.) 
– Doprinosi za obvezna osiguranja s osnove druge samostalne djelatnosti (29.Svibanj 2003.) 
– Doprinosi za obvezna osiguranja i dohodak od imovine (29.Svibanj 2003.) 
– Doprinosi za obvezna osiguranja na naknadu troškova (04.Srpanj 2003.) 
– Doprinosi za obvezna osiguranja – primjena najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa(04.Srpanj 2003.) 
– Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika (23.Srpanj 2003.) 
– Doprinosi za obvezna osiguranja obveznika koji od samostalne djelatnosti plaćaju porez na dobit (23.Srpanj 2003.) 
– Mišljenje obračuna doprinosa za obvezna osiguranja osiguranika po osnovi rada za poslodavca(22.Studeni 2005.) 
– Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za pomorce (08.11.2006.) 
– Povrat doprinosa uplaćenih iz osnovice iznad najviše godišnje osnovice (01.Prosinac 2006.) 
– Osnovica za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje inozemnog umirovljenika(06.Prosinac 2006.) 
– Osnovica za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem (28.Lipanj 2007.) 
– Isplata bonusa i primjena najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa (23.Srpanj 2007.) 
Stope za obračunavanje doprinosa (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Oslobođenja plaćanja doprinosa i mirovanje obveze (1)
– Obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje (16.Travanj 2007.) 
Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate (19)
– Naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje (09.Siječanj 2003.) 
– Naplata doprinosa za mirovinsko osiguranje (10.Siječanj 2003.) 
– Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (16.Siječanj 2003.) 
– Obračun doprinosa i poreza na dohodak prema isplati razlike plaća i izvještaji (17.Veljače 2003.) 
– Obračun doprinosa za razdoblje do 31. prosinca 2003. (20.Veljače 2003.) 
– Obveze banke u slučaju zakašnjele uplate doprinosa (03.Ožujak 2003.) 
– Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja II (05.Ožujak 2003.) 
– Obračun doprinosa prema zaostaloj plaći (27.Svibanj 2003.) 
– Doprinosi za obvezna osiguranja s osnove samostalne djelatnosti obrta (29.Svibanj 2003.) 
– Zakonitosti obračuna kamata (29.Svibanj 2003.) 
– Obračun doprinosa prema zaostaloj plaći (29.Svibanj 2003.) 
– Obračun doprinosa za obvezna osiguranja na primitke po osnovi doživotne rente (13.Veljače 2006.) 
– Prigovor na opomenu za dug doprinosa (25.Listopad 2006.) 
– Osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za radnike upućene na rad u inozemstvo (12.Travanj 2007.) 
– Knjigovodstveno evidentiranje i naplata novoutvrđenih obveza doprinosa (01.Listopad 2007.) 
– Obveze doprinosa za obvezna osiguranja za osobu predloženu za rad u međunarodnoj organizaciji (04.Prosinac 2007.) 
– Privremena obustava obavljanja samostalne djelatnosti i svojstvo osiguranika pomorca(28.Veljače 2008.) 
– Obveze doprinosa za osiguranike po osnovi pomorac- član posade broda u međunarodnoj plovidbi (28.Veljače 2008.) 
– Tumačenje odredaba međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju (29.Veljače 2008.) 
Ostali dokumenti (5)
– Obračunavanje i plaćanje obveznih doprinosa prema više osnovica za istog osiguranika(17.Veljače 2003.) 
– Doprinosi za obvezna osiguranja prema stipendijama isplaćenim športašima (15.Srpanj 2003.) 
– Obračun i plaćanje obveznih doprinosa, poreza i prireza porezu na dohodak od nesamostalnog rada (06.Listopad 2003.) 
– Produženo mirovinsko osiguranje (19.Prosinac 2003.) 
– Doprinosi za obvezna osiguranja-zastara (09.Ožujak 2004.)