15. veljače 2019.

Posebni porezi

OBRASCI – 1. POSEBNI POREZI

GI-V Godišnje izvješće o proizvodnji, isporukama i zalihama vina 
IZ-AL Izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim i isporučenim količinama alkohola 
IZ-AL-PI Izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim i isporučenim količinama alkoholnih pića 
MI-AL Izvješće o obračunanom i uplačenom porezu na alkohol i alkoholna pića 
IZ-BE Izvješće o stanju zaliha, proizv., izvez., ispor. i uvez. kol. bezalk. pića 
MI-BE Izvješće o obračunatom i uplačenom posebnom porezu na bezalkoholna pića 
E-DP Izvješće o izvezenim količinama te stanju zalihe duhanskih proizvoda 
IZVJ-DP-1 Izvješće o proizvedenim, prodanim i uvezenim količinama te stanju zaliha cigareta 
IZVJ-DP-2 Izvješće o proizvedenim, prodanim i uvez. količ. te stanju zaliha duhana za lulu i pušenje 
IZVJ-DP-3 Izvješće o proizvedenim, prodanim i uvez. količ. te stanju zaliha cigareta i cigarilosa 
IZVJ-DUH Izvješće o stanju i kretanju duhana (sirovine) 
PP-DP-1 Izvješće o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na cigarete 
PP-DP-2 Izvješće o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na ostale duhanske proizvode 
I-KA Izvjesce o uvezenim kolicinama kave, obracunatom i placenom posebnom porezu na kavu, izvezenim kolicinama kave, vracenom posebnom porezu na kavu, te stanju zaliha kave 
I-LUX Izvješće o obračunatom posebnom porezu na luksuzne proizvode 
IZ-NA-1 Izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, isporučenim i prerađenim količinama 
sirove nafte te usluznoj preradi sirove nafte 
IZ-NA-2 Izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, isporučenim i izv. kol. naftnih derivata 
P-NA Izzvješće o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na naftne derivate 
P-NA-1 Specifikacija posebnog poreza koja dospjeva u narednom mjesecu po datumima dospijeća 
IZ-PI Izvješće o stanju zaliha, proizvedenim, uvezenim, isporućenim i izv. kol. piva 
MI-PI Izvješće o obračunatom i uplaćenom posebnom porezu na pivo 
E-PAO Evidencija ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila, iznosu premija 
osiguranja od automobilske odgovornosti i poreznoj obvezi prema datumu dospijeća 
E-PKO Evidencija ugovora o kasko osiguranju cestovnih vozila, iznosu premija kasko osiguranja 
cestovnih vozila i poreznoj obvezi prema datumu dospijeća 
IZ-PAOKO Izvješće o obračunatom i plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila