15. veljače 2019.

Opći porezni zakoni

1. OPĆI POREZNI ZAKON

Porezni akti (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Nadležnost (2)
– Ovjera ugovora o kupoprodaji stana (17.Veljače 2003.) 
– Mišljenje nadležnost za postupanje po zahtjevima Financijske policije (20.Lipanj 2006.) 
Inspekcijski nadzor (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Porezne prijave (1)
– Visina kazne zbog nepravovremenog podnošenja porezne prijave (04.Ožujak 2002.) 
Porezno-pravni odnos (3)
– Zastupanje po službenoj dužnosti (11.Studeni 2003.) 
– Pravo na nagradu i nadoknadu troškova za pokretanje upravnog spora zastupniku po službenoj dužnosti (21.Studeni 2003.) 
– Naknada za rad zastupnika po službenoj dužnosti (06.Travanj 2005.) 
Utvrđivanje poreza (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Sudjelovanje poreznih obveznika u poreznom postupku (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Porezno-dužnički odnos (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Plaćanje poreza i kamata (2)
– Prijeboj poreznog duga sa potraživanjima prema Ministarstvu za javne radove, obnovu i graditeljstvo (26.Ožujak 2003.) 
– Otpis kamata na dug poreza na promet nekretnina (05.Prosinac 2003.) 
Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku (1)
– Nadzor poreznih obveznika koji obavljaju odvjetničku djelatnost (19.Studeni 2003.) 
Primjena poreznih propisa (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Postupak poreznih tijela (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Pravo na očitovanje (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Obveza čuvanja porezne tajne (3)
– Pitanje vijećnika u vezi s objavljivanjem poreznih kartica državnih dužnosnika (02.Siječanj 2002.) 
– Dostavljanje ugovora o kupoprodaji jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave(19.Listopad 2006.) 
– Obveza dostave podataka javnim bilježnicima (08.Siječanj 2007.) 
Ovršni postupak (1)
– Redoslijed plaćanja (22.Listopad 2002.) 
Pravni lijek (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Pravna pomoć (0)
– nema aktualnog mišljenja 
Porezna zastara (4)
– Primjena instituta zastare u postupcima utvrđivanja poreza (20.Studeni 2002.) 
– Utvrđivanje zastare prava na naplatu poreza na promet nekretnina (28.Kolovoz 2003.) 
– Prekid zastare (14.Listopad 2005.) 
Ostali dokumenti (1)
– Mišljenje kaznene odgovornosti poreznog obveznika (08.Rujan 2005.) 
Poslovne knjige i evidencije (6)
– Opći porezni zakon (12.Srpanj 2002.) 
– Evidencije o dnevno gotovinskom prometu (12.Srpanj 2002.) 
– Vođenje računovodstva putem Interneta (12.Studeni 2003.) 
– Čuvanje dokumentacije na elektronskom mediju (13.Studeni 2003.) 
– Čuvanje dokumentacije na elektronskom (06.Ožujak 2006.) 
– Tumačenje članka 7. Zakona o računovodstvu (22.Svibanj 2006.)