15. veljače 2019.

Gradski i općinski porezi

3. GRADSKI I OPĆINSKI POREZI

Porez na tvrtku ili naziv (5)
– Porez na tvrtku za poslovne jedinice poreznog obveznika (06.Rujan 2002.) 
– Razrez poreza na tvrtku za poslovne jedince (10.Rujan 2002.) 
– Obveza poreza na tvrtku i poreza na reklamu (19.Studeni 2002.) 
– Obveza plaćanja poreza na tvrtku poreznog obveznika koji ima regestrirani ugostiteljski objekt(30.Svibanj 2003.) 
– Porez na tvrtku i članarine turističkoj zajednici (18.Prosinac 2006.) 
Prirez porezu na dohodak (1)
– Plaćanje prireza porezu na dohodak (22.Prosinac 2002.) 
Porez ne nekorištene poduzetničke nekretnine (1)
– Obveza plaćanja poreza na neiskorištene poduzetničke nekretnine (18.Srpanj 2002.) 
Porez na korištenje javnih površina (1)
– Pojašnjenje pojma javnih površina (05.Prosinac 2002.) 
Porez na neizgrađeno građevno zemljište (6)
– Utvrđivanje poreza na neizgrađeno građevno zemljište (10.Siječanj 2003.) 
– Pojam neizgrađenog građevnog zemljišta (18 Veljače 2003.) 
– Pojam neizgrađenog građevnog zemljišta (03.Ožujak 2003.) 
– Neizgrađeno građevno zemljište (06.Lipanj 2003.) 
– Smatra li se sagrađeno temelje neizgrađenim građevnim zemljištem (08.Srpanj 2005.) 
Porez na potrošnju (1)
– Promet vina (26.Rujan 2003.) 
Porez na kuće za odmor (9)
– Utvrđivanje poreza na kuće za odmor-potvrda o prebivalištu (02.Srpanj 2002.) 
– Porez na kuće za odmor- visina poreza (27.Kolovoz 2002.) 
– Utvrđivanje poreza na kuću za odmor (18.Rujan 2002.) 
– Postupanje po prigovorima za koje nije plaćena upravna pristojba (05.Prosinac 2002.) 
– Porez na kuće za odmor- rok plaćanja i kamate (27.Kolovoz 2003.) 
– Prebivalište- osnova za utvrđivanje statusa kuće za odmor (23.Listopad 2005.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na kuću sagrađenu prije 400 godina (24.Kolovoz 2005.) 
– Obveza plaćanja poreza na kuće za odmor za staru naslijeđenu kuću (08.Studeni 2005.) 
– Porez na kuće za odmor- utvrđivanje korisne površine (07.Ožujak 2008.) 
Porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište (1)
– Utvrđivanje gradskih poreza (08.Svibanj 2003.) 
Ostali dokumenti (0)
– nema aktualnog mišljenja