15. veljače 2019.

PDV

4. PDV

Predmet oporezivanja (po godinama) (81)
2008. godina 
– Koncesija za gradnju tržnice (03.Ožujak 2008.) 
2007. godina 
– Porezni i računovodstveni aspekt poslovanja javnih komisionara (29.Svibanj 2007.) 
– Obračun pdv-a na naknadu za rad sudskih vještaka (06.Lipanj 2007.) 
– Izgubljeni paketi u trgovini preko pošte (11. Lipanj 2007.) 
– Tumačenje članka 25. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (18.Lipanj 2007.) 
– Naknada štete u slučaju neizvršenja radova u ugovorenom roku (14.Studeni 2007.) 
– Obračunavanje pdv-a na naknadu za umanjenu vrijednost zamljišta (17.Prosinac 2007.) 
2006. godina 
– Obveza plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila (13.Siječanj 2006.) 
– Prijenos objekta sa komunalnog društva na grad (07.Ožujak 2006.) 
– Oporezivanje prometa nekretnina (08.Ožujak 2006.) 
– Obveza obračunavanja i plaćanja pdv-a pri isporuci i fakturiranju ortopedskih i drugih pomagala (19.Lipanj 2006.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost (27.Lipanj 2006.) 
– Obveza upisa u sustav PDV-a (24.Studeni 2006.) 
2005. godina 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost na isporuke (21.Siječanj 2005.) 
– Oporezivanje financijske potpore (15.Veljače 2005.) 
– Oporezivanje naknada za troškove dokumentacije (04.Ožujak 2005.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost (23.Ožujak 2005.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost (12.Srpanj 2005.) 
– Obračunavanje i plaćanje PDV-a (10.Studeni 2005.) 
– Obveza obračunavanja i plaćanja PDV na kataloge (01.Prosinac 2005.) 
– Obveza obračunavanja i plaćanja PDV na usluge odlaganja komunalnog otpada (12.Prosinac 2005.) 
2004. godina 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost korisnicima slobodnih zona (23.Siječanj 2004.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na donirane proizvode (02.Veljače 2004.) 
– Uvoz osobnih automobila i ostalih motornih vozila (12.Veljače 2004.) 
– Tretiranje naknade kod prijelaza igrača iz jednog kluba u drugi (27.Veljače 2004.) 
– Oporezivanje poreza na dodanu vrijednost (27.Veljače 2004.) 
– Oslobođenje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza opreme (16.Ožujak 2004.) 
– Umirovljeni građanin – zakupodavac obveznik poreza na dodanu vrijednost (18.Ožujak 2004.) 
– Agencija za privremeno zapošljavanje (14.Listopad 2004.) 
– Privremeni uvoz radi oplemenjivanja (03.Prosinac 2004.) 
2003. godina 
– Oporezivanje novčanih doznaka- transfera (09.Siječanj 2003.) 
– Obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost (10.Siječanj 2003.) 
– Trgovačko društvo – obveznik poreza na dodanu vrijednost (13.Veljače 2003.) 
– Krađa automobila kupljenog na leasing (28.Veljače 2003.) 
– Pravo na povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost kod kupovine grobnog mjesta(07.Ožujak 2003.) 
– Štedno kreditna zadruga (12.Ožujak 2003.) 
– Oporezivanje nekretnina danih u višegodišnji financijski leasing (26.Ožujak 2003.) 
– Privremeni uvoz plovila (09.Travanj 2003.) 
– Paušalna naknada za vodu (15.Travanj 2003.) 
– Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom prijenosa strojeva (23.Svibanj 2003.) 
– Naplata poreza na dodanu vrijednost (04.Lipanj 2003.) 
– Zamolba za oslobođenje od plaćanja PDV-a za donacije (05.Lipanj 2003.) 
– Zamjena vozila u garantnom roku (11.Srpanj 2003.) 
– Bespovratna sredstva (22.Srpanj 2003.) 
– Ugovor o sponzorstvu (31.Srpanj 2003.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (11.Rujan 2003.) 
– Obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijednost prilikom prodaje automobila (18.Rujan 2003.) 
– Otuđen, a zatim pronađen osobni automobil (18.Rujan 2003.) 
– Otpis nekurentne trgovačke robe (19.Rujan 2003.) 
– Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost na određene usluge (28.Listopad 2003.) 
– Otpis trgovačke robe neodgovarajuće kvalitete (12.Prosinac 2003.) 
– Obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijednost na obveze (29.Prosinac 2003.) 
2002. godina 
– Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost na ugovorene kazne za parkiranje (27.Veljače 2002.) 
– Porez na dodanu vrijednost na telekomunikacijske usluge (24.Travanj 2002.) 
– Telekomunikacijske usluge za inozemnog naručitelja (06.Lipanj 2002.) 
– Kamate iz financijskog ili operativnog lizinga (17.Lipanj 2002.) 
– Porez na dodanu vrijednost (08.Lipanj 2002.) 
– Vlastita potrošnja (17.Lipanj 2002.) 
– Ugovor o zajedničkom ulaganju zemljišta (23.Kolovoz 2002.) 
– Dopuštena visina tehnološkog manjka u šumarstvu (17.Rujan 2002.) 
– Obračunavanje PDV-a kod usluga iznajmljivanja vozila (24.Listopad 2002.) 
– Potvrda o primljenoj donaciji iz inozemstva (04.Listopad 2002.) 
– Porezni tretman prilikom prodaje adaptirane stambene zgrade (02.Prosinac 2002.) 
Mjesto oporezivanja (po godinama) (50)
2008. godina 
– Usluge savjetovanja i organiziranja tečajeva (03.Siječanj 2008.) 
2007. godina 
– Obveza obračunavanja i plaćanja poreza (20.Rujan 2007.) 
– Mjesto obavljanja usluga (30.Listopad 2007.) 
– Prodaja i održavanja softvera u inozemstvu (05.Prosinac 2007.) 
2006. godina 
– Obveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na odvjetničke usluge(10.Veljače 2006.) 
– Oporezivanje kombinirane usluge prijevoza (10.Ožujak 2006.) 
– Obračunavanje i plaćanje PDV-a na promidžbene usluge i usluge posredovanja (31.Ožujak 2006.) 
– Obveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na usluge popravka teretnih vozila (23.Lipanj 2006.) 
– Oporezivanje prijevoznih usluga u međunarodnom prometu (21.Rujan 2006.) 
– Carinska davanja, oporezivanje pdv-om i porezom po odbitku autorskih prava (27.Studeni 2006.) 
– Određivanje mjesta oporezivanja usluga (18.Prosinac 2006.) 
2005. godina 
– Nadzor nad izradom hidrogeneratora (09.Veljače 2005.) 
– Oporezivanje naknade od sudionika za sudjelovanje na godišnjoj znanstveno – stručnoj konferenciji (22.Veljače 2005.) 
– Porez na dodanu vrijednost pri prodaji zrakoplovnih karata (08.Rujan 2005.) 
2004. godina 
– Plaćanje carine i poreza na dodanu vrijednost pri uvozu dobara (27.Siječanj 2004.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost na računu za promidžbene usluge inozemnom naručitelju (02.Veljače 2004.) 
– Obveznik poreza na dodanu vrijednost (03.Veljače 2004.) 
– Obveze obračunavanja PDV-a na usluge koje obavljaju ino kupci (20.Veljače 2004.) 
– Oporezivanje usluga slušanja programa Radia (08.Ožujak 2004.) 
– Održavanje softvera što su ih tuzemne pravne osobe kupile od inozemne tvrtke (15.Rujan 2004.) 
– Oporezivanje otpadnih voda (04.Listopad 2004.) 
– Porez na dodanu vrijednost na servisne usluge (08.Studeni 2004.) 
2003. godina 
– Usluge ustupanja i korištenja autorskih prava (inozemne fizičke osobe koji ne ispostavljaju račun) (20.Siječanj 2003.) 
– Pružanje usluge posredovanja pri registriranju plovila pod strane zastave (31.Siječanj 2003.) 
– Oporezivanje usluga inozemnog poduzetnika (10.Veljače 2003.) 
– Utvrđivanje mjesta obavljanja usluge i obveze obračunavanja poreza na dodanu vrijednost(26.Veljače 2003.) 
– Opravdanost obračuna poreza na dodanu vrijednost (17.Ožujak 2003.) 
– Porezni tretman usluge unajmljivanja servera (19.Ožujak 2003.) 
– Prijevozne usluge (24.Travanj 2003.) 
– Znanstvena konferencija na brodu (30.Travanj 2003.) 
– Primjena članka 5. st. 4. t. 3a Zakona (06.Svibanj 2003.) 
– Usluge drugog liječničkog mišljenja (18.Lipanj 2003.) 
– Obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost na usluge projektiranja (16.Srpanj 2003.) 
– Usluge posredovanja (29.Rujan 2003.) 
– Određivanje mjesta obavljanja usluga (31.Listopad 2003.) 
– Usluge organiziranja ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda (10.Studeni 2003.) 
– Tuzemni porezni obveznik na usluge davanja (17.Prosinac 2003.) 
2002. godina 
– Porez na dodanu vrijednost (15.Siječanj 2002.) 
– Obračunavanje PDV na usluge izdavanja certifikata po računima (04.Ožujak 2002.) 
– Porez na dodanu vrijednost kod pružanja usluga podružnici u inozemstvu (13.Ožujak 2002.) 
– Škola za obuku pilota (27.Ožujak 2002.) 
– Obveza obračuna PDV na usluge administrativnog, pravnog i savjetodavnog karaktera(25.Travanj 2002.) 
– Obveza plaćanja PDV-a na usluge inozemnih poduzetnika (09.Listopad 2002.) 
– Usluge prijenosa govora putem Interneta (VoIP usluge) (02.Prosinac 2002.) 
– Uvećavanje faktura za porez na dodanu vrijednost (06.Prosinac 2002.) 
– Oporezivanje usluga elektronske obrade podataka (16.Prosinac 2002.) 
– Pružanje usluge kontrole kakvoće nafte i naftnih derivata na stranim brodovima (17.Prosinac 2002.) 
– Poštanske usuge iz međunarodnog obračuna (30.Prosinac 2002.) 
Porezni obveznik (29)
2007. godina 
– Promjena djelatnosti i naziva dioničkog društva (16.Travanj 2007.) 
2006. godina 
– Prihodi ostvareni od naknada za izdane garancije, kamatu i sl. (24.Veljača 2006.) 
– Stjecanje statusa stalnog obveznika poreza na dodanu vrijednost (03.Ožujak 2006.) 
– Obiteljski dom za starije i nemoćne (18.Travanj 2006.) 

– Psihologijsko savjetovalište i plaćanje PDV (02.Kolovoz 2006.) 
2005. godina  
– Izlaz iz sustava poreza na dodanu vrijednost (28.Listopad 2005.) 
– Istupanje nositelja obrta iz zajedničkog obrta (10.Studeni 2005.) 
– Izuzimanje iz sustava poreza na dodanu vrijednost (16.Studeni 2005.) 
2004. godina 
– Obveznik poreza na dodanu vrijednost (12.Listopad 2004.) 
– Raskid ugovora o zajedničkom obavljanju odvjetničke djelatnosti (27.Prosinac 2004.) 
2003. godina 
– Oslobođenje od daljnje otplate zajma (11.Ožujak 2003.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost na isporučenu električnu energiju (30.Travanj 2003.) 

– Prijava u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost za usluge izdavanja akata (21.Svibanj 2003.) 
– GZAOP u sustav PDV za djelatnost produkcije dokumenata i pružanja usluga (26.Lipanj 2003.) 
– Suglasnost na mišljenje (25.Srpanj 2003.) 
– Obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost na novčana sredstva (26.Rujan 2003.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost prilikom izdavanja računa (11.Studeni 2003.) 

– Razdvajanje PDV-a od zakupnine (19.Prosinac 2003.) 
2002. godina 


– Primjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost (12.Veljača 2002.) 
– Porez na dodanu vrijednost (11.Ožujak 2002.) 
– Porez na dodanu vrijednost na ulaznice za razgledavanje spomenika kulture (15.Ožujak 2002.) 
– Obveznik poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit (08.Travanj 2002.) 
– Obračun PDV-a u računima (10.Svibanj 2002.) 
– Izdavanje računa za usluge ustanova (16.Srpanj 2002.) 
– Obveze prema inodobavljaču i porez na dodanu vrijednost (07.Studeni 2002.) 
Nastanak porezne obveze (10)

– Obveza poreza na dodanu vrijednost (21.Studeni 2002.) 
– Obveza po privremenim situacijama (29.Svibanj 2003.) 
– Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost (03.Rujan 2003.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost (17.Rujan 2003.) 
– Izdavanja računa odnosno privremenih situacija u graditeljskoj djelatnosti (21.Studeni 2005.) 
– Način knjiženja odbitka pretporeza pri uvozu (20.Lipanj 2006.) 
– Evidentiranje utrošene vode prilikom uvoza vode od inozemnog poreznog obveznika (30.Studeni 2007.) 
– Nastanak porezne obveze kod škole za strane jezike (03.Prosinac 2007.) 
Porezni obveznik (41)
2008. godina 
– Ispravak porezne osnovice u slučaju vraćanja ambalaže (20.Svibanj 2008.) 
2007. godina 
– Obračunavanje PDV-a na troškove distributera robe široke potrošnje ima na hrvatskom tržištu(26.Siječanj 2007.) 
– Jesu li pristojbe, sanitarne takse i tržne takse prolazne stavke kod obračunu PDV-a? (14.Lipanj 2007.) 
2006. godina 
– PDV na iznose naknada za ambalažu i ambalažni otpad (10.Siječanj 2006.) 
– Poticajna sredstva iz državnog i gradskog proračuna (10.Veljača 2006.) 
– Mogućnost smanjenja obveze poreza na dodanu vrijednost (10.Veljača 2006.) 
– Iznos povratne naknade za ambalažu i ambalažni otpad (07.Ožujak 2006.) 
– Tumačenje Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (07.Ožujak 2006.) 
2005. godina 
– Priznavanje popusta na prodaju vozila tijekom promotivne kampanje (25.Svibanj 2005.) 
– Troškovi usluga pri uvozu dobara (15.Svibanj 2005.) 
– Osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost – rabljena vozila (02.Rujan 2005.) 
– Unos imovine u trgovačko društvo (05.Listopad 2005.) 
– Troškovi nastali u svezi prikupljanja otpadne ambalaže (23.Prosinac 2005.) 
2004. godina 
– Naknada za koncesiju (12.Siječanj 2004.) 
– Plaćanje PDV-a po stopi 0% na vodič “A” (06.Veljača 2004.) 
– Obveza plaćanja PDV-a na licenciju za korištenje softera (09.Ožujak 2004.) 
– Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost ribolovnih dozvola (11.Ožujak 2004.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost (04.Studeni 2004.) 
– Naknade za veterinarsko-zdravstvene preglede (16.Studeni 2004.) 
2003. godina 
– Porezni tretman tzv.naknade za neispunjenje garancijske obveze (29.Siječanj 2003.) 
– Prijenos gospodarske cjeline sa svim obvezama i potraživanjima (06.Veljače 2003.) 
– Povrat poreza na dodanu vrijednost (11.Ožujak 2003.) 
– Uvoz privremeno izvezene robe radi dorade u inozemstvo (09.Travanj 2003.) 
– Primjena članka 8. stavak 7. Zakona (09.Lipanj 2003.) 
– PDV na kamate (25.Rujan 2003.) 
– Ugovor o zakupu poslovnog prostora (27.Listopad 2003.) 
– Smanjenje porezne obveze zbog nemogućnosti naplate (17.Listopad 2003.) 
– Porezna obveza u svezi s kupoprodajom poslovnog objekta (24.Listopad 2003.)
– PDV na iznos poreza na cestovna motorna vozila (09.Prosinac 2003.) 
– Naknada za uporabu radijske frekvencije (18.Prosinac 2003.) 
2002. godina 
– Porez na dodanu vrijednost (28.Ožujak 2002.) 
– Obračunavanje PDV-a na brod kupljen na javnoj dražb(25.Travanj 2002.) 
– Obračun PDV-a primatelju leasinga (12.Svibanj 2002.) 
– Tumačenje odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost vezano za poreznu osnovicu (12.Rujan 2002.) 
– Umanjenje porezne osnovice (20.Rujan 2002.) 
– Porezni tretman naknade za posebnog nositelja brzojava (24.Rujan 2002.) 
– Porezne obveze pri izdvajanju pojedinih dijelova poduzeća (19.Studeni 2002.) 
– Naknadno umanjenje porezne osnovice (25.Studeni 2002.) 
– Odbitak poreza na temelju računa po kojem mu dobavljač odobrava casa sconto (26.Studeni 2002.) 
– Plaćanje poreza korisnika potpora (06.Prosinac 2002.) 
– Naknadno smanjenje porezne osnovice (11.Prosinac 2002.) 
Porezna stopa (50)
– Porez na dodanu vrijednost (23.Svibanj 2002.) 
– PDV (05.Srpanj 2002.) 
– Primjena 0% PDV na usluge organiziranog boravka (04.Prosinac 2002.) 
– Obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost (04.Prosinac 2002.) 
– Ortopedska pomagala (26.Veljača 2003.) 
– Porez na dodanu vrijednost na ljetopis škole (29.Travanj 2003.) 
– PDV na knjige (23.Srpanj 2003.)  
– PDV na dodanu vrijednost na PVC rukavice za jednokratnu uporabu (29.Rujan 2003.) 
– Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (07.Studeni 2003.) 
– Primjena nulte stope poreza na dodanu vrijednost na enciklopedijski časopis (26.Studeni 2003.) 
– PDV na uvozni materijal namijenjen za korekciju zubnog luka (02.Ožujak 2004.) 
– PDV na multimedijalne edukativne tečajeve informatike i stranih jezika na CD-ROM-u (20.Rujan 2004.) 
– EKG elektrode (21.Rujan 2004.) 
– Medicinske igle (24.Studeni 2004.) 
– Gastro razglednice (10.Prosinac 2004.) 
– Stopa od 0% na usluge organiziranog boravka (19.Rujan 2005.) 
– Primjena nulte stope poreza na dodanu vrijednost (30.Siječanj 2006.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednos(06.Veljača 2006.) 
– Primjena nulte stope na informatičke knjige (07.Ožujak 2006.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost (18.Travanj 2006.) 
– Oporezivanje lijekova koji nisu na Listi lijekova HZZO-a (19.Travanj 2006.) 
– Oporezivanje priručnika za športske ribolovce PDV-om po stopi od 22% ili po stopi 0%(09.Svibanj 2006.) 
– Oporezivanje porezom na dodanu vrijednost određenih turističkih uslug(16.Svibanj 2006.) 
– Oporezivanje medicinske opreme porezom na dodanu vrijednost (25.Svibanj 2006.) 
– Oporezivanje iznosa kotizacije što se odnosi na katalog izložbe (12.Lipanj 2006.) 
– Oporezivanje angiografskih, diletacijskih i termodilucijskih katetra PDV-om (26.Listopad 2006.) 
– Oporezivanje katetra za venu subclavia PDV-om po stopi od 0% (26.Listopad 2006.) 
– Usluga smještaja i prehrane radnika na terenu po stopi od 10% PDV (27.Studeni 2006.) 
– Primjena nulte stope PDV (08.Prosinac 2006.) 
– Oporezuju li se katetri po stopi od 0% (06.Veljača 2007.) 
– Oporezivanje godišnjeg paušalnog iznosa za korištenje kampa (30.Svibanj 2007.) 
– Primjena nulte stope poreza na dodanu vrijednost na lijekove (21.Srpanj 2007.) 
– Primjena snižene stope na novine (24.Srpanj 2007.) 
– Primjena stope 0% na proizvod (11.Rujan 2007.) 
– Oporezivanje stripa “B” porezom na dodanu vrijednost po stopi od 0% (24.Rujan 2007.) 
– Primjena stope 0% poreza na dodanu vrijednost na ilustriranu slikovnicu prilagođenu djeci(25.Rujan 2007.) 
– Primjena nulte stope PDV na knjige o životu i stvaralaštvu pojedinih autora (22.Listopad 2007.) 
– Oporezivanje biltena porezom na dodanu vrijednost (20.Studeni 2007.) 
– Ortopedska pomagala (20.Studeni 2007.) 
– Može li se izdanje DVD-a smatrati knjigom? (05.Prosinac 2007.) 
– Oporezivanje izdanja knjige (18.Prosinac 2007.) 
– Oporezivanje invalidskih kolica (26.Veljača 2008.) 
– Podliježe li proizvođač proizvoda “A” oporezivanju PDV-om po stopi od 0% (13.05.2008.) 
Porezna oslobođenja (99)
– Porez na dodanu vrijednost – Zakon o vatrogastvu (20.Veljača 2002.) 
– Porez na dodanu vrijednost (01.Ožujak 2002.) 
– Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi koncertnog klavira (14.Ožujak 2002.) 
– Izdavanje računa za usluge vrtića (21.Ožujak 2002.) 
– Oslobođenje od plaćanja porez na dodanu vrijednost (27.Ožujak 2002.) 
– Obračun PDV-a na nekretninu za stanovanje (11.Travanj 2002.) 
– Porezni tretman kreditiranja (29.Travanj 2002.) 
– Pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a (18.Lipanj 2002.) 
– Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (18.Lipanj 2002.) 
– Izlazak iz sustava poreza na dodanu vrijednost (18.Lipanj 2002.) 
– Porez na dodanu vrijednost (02.Srpanj 2002.) 
– Zamolba za oslobođenje (03.Srpanj 2002.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za inozemnu donaciju (08.Srpanj 2002.) 
– Porezno oslobođenje na obavljene usluge srednjoškolskog obrazovanja odraslih (17.Srpanj 2002.) 
– Porez na dodanu vrijednost (17.Srpanj 2002.) 
– Izuzimanje od plaćanja poreznih davanja za edukativni projekt (22.Srpanj 2002.) 
– Pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a za troškove obnove (10.Rujan 2002.) 
– Prava na oslobođenje slučajevima kada se programi financiraju iz sredstava Vlade SAD-a(03.Listopad 2002.) 
– Oslobođenje plaćanja poreza na dodanu vrijednost (07.Listopad 2002.) 
– Pravo na oslobođenje pri uvozu crkvenih zvona koja su dana kao donacija iz inozemstva(14.Listopad 2002.) 
– Pravo na porezno oslobođenje pri popravku vozila (31.Listopad 2002.) 
– PDV na prihode od kamata po financijskim plasmanima (05.Studeni 2002.) 
– Plaćanje poreza pri kupovini osobnog automobila (27.Studeni 2002.) 
– Smatra li se novčana doznaka donaciijom (13.Prosinac 2002.) 
– Obveze poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost (18.Prosinac 2002.) 
– Oslobađanje plaćanja poreza na dodanu vrijednost (23.Prosinac 2002.) 
– Oporezivanje osnivačkog uloga i prometa udjela (31.Prosinac 2002.) 
– Oslobođenje plaćanja PDV-a prilikom poziva na oslobođenje temeljem Ugovora o statusu snaga (27.Siječanj 2003.) 
– Naknada za izvanredni prijevoz (11.Ožujak 2003.)  
– Oslobođenje od plaćanja PDV-a na određeno vrijeme na ime i do iznosa ratne štete (31.Ožujak 2003.) 
– Okolnosti prestanka važenja carinske povlastice pri uvozu osobnih automobila (16.Travanj 2003.) 
– Oslobođenje mjesečnih troškova korištenja računalnog sustava i mrežne infrastrukture(05.Svibanj 2003.) 
– Usluge organiziranog povezivanja ponude i potražnje domaćih i stranih sredstava (05.Svibanj 2003.) 
– Plaćanje PDV-a na ugovore s Europskom Komisijom (21.Svibanj 2003.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu doniranih osobnih autom(30.Svibanj 2003.) 
– Poticanje ulaganja (11.Lipanj 2003.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost na usluge ukrcaja (27.Lipanj 2003.) 
– Potvrda o primljenoj novčanoj donaciji iz inozemstva (10.Srpanj 2003.) 
– Zamolba za izdavanje potvrde o oslobađanju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost(25.Srpanj 2003.)  
– Pravo na oslobođenje pri nabavi dobara iz sredstava darovnice iz Fonda za globalni okoliš(10.Rujan 2003.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost zdravstveno trgovačkog društva(30.Rujan 2003.) 
– Pravo na oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge smještaja (23.Listopad 2003.) 
– Izdavanje potvrde o primljenoj novčanoj donaciji iz inozemstva (24.Listopad 2003.) 
– Zastupanje u prodaji polica osiguranja (10.Prosinac 2003.) 
– Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost plaćen prilikom uvoza donirane opreme (15.Prosinac 2003.) 
– Primjena propisa pri uvozu (12.Siječanj 2004.) 
– Prijedlog za ukidanje carine i poreza na dodanu vrijednost na proizvode manje vrijednosti (21.Siječanj 2004.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na donirana novčana sredstva(21.Siječanj 2004.) 
– Zamolba za oslobođenjem od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na naknadu (21.Siječanj 2004.) 
– Ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost (27.Siječanj 2004.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza radio postaje (03.Veljače 2004.) 
– Pojašnjenje članka 73b. stavak 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (10.Veljače 2004.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (03.Ožujak 2004.) 
– Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, carine i posebnog poreza (04.Ožujak 2004.) 
– Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine prilikom uvoza opreme (23.Rujan 2004.) 
– Oslobađanje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost-znanstvene ustanove (05.Listopad 2004.) 
– Izvoz privremeno uvezenih dobara radi dorade (18.Listopad 2004.) 
– Oslobođenje od plaćanja PDV-a prilikom izgradnje (29.Listopad 2004.) 
– Porez na cestovna motorna vozila (02.Prosinac 2004.) 
– Oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost prilikom uvoza u tuzemstvo (30.Ožujak 2005.) 
– Oslobođenje od PDV-a za radove financirane od strane Europske unije (25.Listopad 2005.) 
– Oslobođenje od plaćanja PDV-a (12.Prosinac 2005.) 
– Oslobođenje od plaćanja PDV-a u slobodnim zonama (08.Svibanj 2006.) 
– Ostvarivanje porezne olakšice pri uvozu i nabavi kamp kućica i opreme za kampiranje(12.Svibanj 2006.) 
– Jesu li usluge koje pružaju medicinske sestre i medicinski tehničari oslobođene od plaćanja PDV-a (22.Rujan 2006.) 
– Obveza upisa u registar obveznika PDV-a (27.Listopad 2006.) 
– Ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost (27.Listopad 2006.) 
– Izdavanje potvrde o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (15.Studeni 2006.) 
– Pravo na porezne i carinske olakšice prilikom uvoza traktora (15.Studeni 2006.) 
– PDV kod društva za upravljanje investicijskim fondovima (19.Prosinac 2006.) 
– PDV kod institucija za obrazovanje odraslih (19.Travanj 2007.) 
– Oslobađanja kada dobra i usluge u RH nabavljaju diplomatska i konzularna predstavništava(11.Svibanj 2007.) 
– PDV kod naknada za podučavanje iz područja računalstva (11.Svibanj 2007.) 
– PDV (29.Lipanj 2007.) 
– Povrat PDV-a temeljem Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći Vlada RH i SAD (30.Studeni 2007.) 
– Postupak unutarnje proizvodnje (18.Prosinac 2007.) 
– Povrat PDV-a temeljem naknadno izdane potvrde (15.Siječanj 2008.) 
– Jesu li psihološke usluge oslobođene PDV-a (25.Veljača 2008.) 
– Usluge obavljene inozemnim poduzetnicima koji obavljaju pomorski prijevoz (27.Svibanj 2008.) 
Ispostavljanje računa (35)
– Porez na dodanu vrijednost (14.Siječanj 2002.) 
– Iskazivanje poreza na dodanu vrijednost na parkirnim karticama (07.Lipanj 2002.) 
– Izdavanje računa za isporučenu vodu i struju (13.Lipanj 2002.) 
– Zahtjev za očitovanjem o sadržaju računa (11.Rujan 2002.) 
– Ispostavljanje računa za obračunatu kamatu (18.Veljače 2003.) 
– Prodaje rabljenog automobila kojeg je fiducijarni dužnik prenio u vlasništvo fiducijarnog vjerovnika (06.Ožujak 2003.) 
– Automati za zabavu (14.Ožujak 2003.) 
– Obveza izdavanja računa na kioscima (19.Ožujak 2003.) 
– Ispostavljanje računa kod plaćanja trajnim nalogom (11.Travanj 2003.) 
– Izdavanje računa (30.Travanj 2003.) 
– Prodaja istih proizvoda po različitim cijenama (14.Svibanj 2003.) 
– Ispostavljanje računa za obavljene usluge UNHCR-u (04.Lipanj 2003.) 
– Izdavanje računa R-1 putem tankomata (10.Lipanj 2003.) 
– Izdavanje računa za usluge iznajmljivanja kazeta putem automata (01.Srpanj 2003.) 
– Ispostavljanje računa i evidencija kod bezgotovinskog plaćanja za potrebe mobilnog plaćanja(07.Srpanj 2003.) 
– Obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost na pripadajuću proviziju (29.Kolovoz 2003.) 
– Sadržaj gotovinskih računa (01.Rujan 2003.) 
– Sadržaj računa (26.Rujan 2003.) 
– Obračun PDV-a (15.Prosinac 2003.) 
– Ispostavljanje računa u maloprodaji tiskovina (09.Siječanj 2004.) 
– Promidžbene poruke (06.Veljača 2004.) 
– Ispostavljanje računa prilikom prodaje prijevoznih karata u sredstvima javnog prijevoza(25.Veljača 2005.) 
– Obveza izdavanja računa za usluge prodaje toplih napitaka putem automata (14.Travanj 2005.) 
– Izdavanje računa (06.Svibanj 2005.) 
– PDV- ispostavljanje računa (09.Svibanj 2005.) 
– Izdavanje računa R-1 (21.Travanj 2006.) 
– Podaci na računu R-1 za naplatu cestarine (25.Svibanj 2006.) 
– PDV tretman prodaje Simpa prepaid bonova elektronskim putem (18.Travanj 2007.) 
– Privatni iznajmljivači smještaja koji nisu u sustavu PDV-a (29.Svibanj 2007.) 
– Obveza izdavanja računa za prodaju cigareta na prodajnim mjestima (11.Lipanj 2007.) 
– Ispostavljanje računa za stomatološke usluge (26.Rujan 2007.) 
– Navođenje matičnog broja građana na računima što se izdaju kupcima koji su fizičke osobe(29.Listopad 2007.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost na primljene predujmove na usluge smještaja (16.Studeni 2007.) 
– Ispostavljanje zbirnog računa (14.Prosinac 2007.) 
– Razdoblje oporezivanja, obračunavanje poreza, postupak oporezivanja i plaćanje poreza (20) 
– PDV (25.Siječanj 2002.) 
– Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na kataloge s cijenama kozmetičkih proizvoda (27.Veljača 2002.) 
– Cesija za plaćanje poreza na dodanu vrijednost (28.Svibanj 2002.) 
– Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na financijska sredstva (25.Rujan 2002.) 
– Plaćanje opreme, materijala i usluga potrebnih za realizaciju projekta (14.Listopad 2002.) 
– Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost po računima dobavljača iz inozemstva (15.Siječanj 2003.) 
– Procjena osnovice za obračunavanje PDV-a u nadzoru poreznih obveznika (21.Veljača 2003.) 
– Bonovi za mobitele (26.Veljača 2003.) 
– Obveza obračunavanja poreza na dodanu vrijednost (16.Travanj 2003.) 
– Subvencije za brodske nerentabilne linije (16.Travanj 2003.) 
– Primjena zakonskih propisa na uvoz automobila tvrtke (02.Lipanj 2003.) 
– Obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost za usluge savjetovanja (09.Lipanj 2003.) 
– Zahtjev za promjenom obračunskog razdoblja PDV-a (16.Lipanj 2003.) 
– Obračunavanje poreza na dodanu vrijednostza radove koji se financiraju iz sredstava organizacije “B” (27.Lipanj 2003.) 
– Roba preuzeta u stečaju temeljem razlučnog prava (28.Srpanj 2003.) 
– PDV na inozemne usluge (11.Rujan 2003.) 
– Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost na troškove (07.Studeni 2003.) 
– Obračunavanje i plaćanje pdv-a prema naplaćenim naknadama (13.Siječanj 2006.) 
– Obračun PDV-a u graditeljstvu (28.Ožujak 2006.) 
– Knjiženje prihoda i obračuna poreza na dodanu vrijednost na usluge posredovanja u osiguranju (13.Travanj 2007.) 
Odbitak pretporeza (15)
– Obračunavanje i pravo na odbitak pretporeza pri korištenju dobara i usluga za privatne potrebe(14.Ožujak 2002.) 
– Odbitak ukupnog pretporeza za teretno vozilo kupljeno putem financijskog leasinga(19.Ožujak 2002.) 
– Pravo na odbitak pretporeza za porez na dodanu vrijednost (27.Lipanj 2002.) 
– Odbitak pretporeza plaćenog pri uvozu na osnovi rješenja Carinske uprave (12.Srpanj 2002.) 
– Obračunavanje poreza na dodanu vrijednost pri isporukama u slobodnu zonu (09.Prosinac 2002.) 
– Pravo na odbitak pretporeza na temelju računa (21.Ožujak 2003.) 
– Obračun poreza na dodanu vrijednost na prihode (31.Ožujak 2003.) 
– Odbitak pretporeza po računima dobavljača dobara i usluga (31.Ožujak 2003.) 
– PDV iskazan u računima za gradnju priznat kao pretporez (07.Prosinac 2004.) 
– Odbitak pretporeza (08.Srpanj 2005.) 
– Pravo na odbitak pretporeza za stanove (19.Rujan 2005.) 
– Povrat poreza na dodanu vrijednost po Zakonu o vatrogastvu (13.Ožujak 2007.) 
– Odbitak pretporeza pri kompenzaciji (26.Veljača 2008.) 
– Podjela pretporeza i kriterij za njegovu podjelu neprofitnih organizacija (30.Travanj 2008.) 
Povrat poreza (26) – Zahtjev za povrat poreza (13.Veljača 2002.) 
– Povrat PDV-a Veleposlanstvu Republike Rumunjske (06.Ožujak 2002.) 
– Povrat poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima (28.Ožujak 2002.) 
– Povrat poreza na dodanu vrijednost (20.Svibanj 2002.) 
– Pravo na povrat pretporeza (04.Srpanj 2002.) 
– Povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri uvozu osobnog automobila (08.Srpanj 2002.) 
– Kupovina plovila putem leasinga (12.Srpanj 2002.) 
– PDV (12.Srpanj 2002.) 
– Pravo na povrat poreza (10.Rujan 2002.) 
– Povrat poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri kupnji automobila (22.Listopad 2002.) 
– Povrat poreza kupcima stranim državljanima u okviru osobnog putničkog prometa (17.Prosinac 2002.) 
– Pravo na povrat poreza (05.Veljača 2003.) 
– Ustup potraživanja (12.Ožujak 2003.) 
– Povrat robe iz inozemstva (09.Travanj 2003.) 
– Povrat PDV-a za kupljenju opremu za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti (13.Svibanj 2003.) 
– Povrat PDV-a plaćenog pri uvozu automobila za invalidnu osobu (15.Rujan 2003.) 
– Povrat PDV-a stranim državljanima (26.Studeni 2003.) 
– Preknjižavanje pretplate po PDV-u na obvezu PDV-a pri uvozu (17.Prosinac 2003.) 
– Pravo na ostvarenje povrata poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima (09.Siječanj 2004.) 
– Zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost na temelju osobne iskaznice (21.Rujan 2004.) 
– Mogućnost povrata poreza na dodanu vrijednost inozemnom poduzetniku (11.Studeni 2005.) 
– Povrat plaćenog PDV-a za nabavljenu opremu za obavljanje vatrogasne djelatnosti (18.Travanj 2006.) 
– Tumačenje o pravu na povrat PDV-a (05.Listopad 2006.) 
– Iskazivanje prava na povrat pretporeza na obrascima PDV i PDV-K (09.Listopad 2007.) 
Porezna osnovica (10)
– Odbijanje stvarnih troškova tiska od porezne osnovice (27.Ožujak 2003.) 
– Cenzus za ulazak u sustav PDV-a (02.Lipanj 2003.) 
– Obveznik PDV-a za djelatnost iznajmljivanja apartmana (22.Rujan 2003.) 
– Upis u registar obveznika PDV-a (22.Ožujak 2004.) 
– Obveza upisa u registar obveznika PDV-a (17.Siječanj 2005.) 
– Porezni postupak s ulaznim i izlaznim računima (24.Veljača 2005.) 
– Obveznik poreza na dodanu vrijednost – logoped (24.Veljača 2005.) 
– Pravo na ulaz i izlaz iz sustava PDV-a kod prestanka obavljanja djelatnosti obrta (19.Rujan 2005.) 
– Ispis iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost (11.Listopad 2005.) 
– Oporezivanje ugostiteljskh usluga u seljačkom domaćinstvu (18.Listopad 2005.) 
Porezna osnovica (4)
– Čuvanje dokumentacije za utvrđivanje i plaćanje poreza (25.Studeni 2002.) 
– Čuvanje računa na elektronskom mediju (25.Studeni 2002.) 
– Remitenda kod prodaje kao stari papir porezno nepriznati manjak (28.Veljača 2003.) 
– Prodaja vode putem automata (17.Rujan 2004.) 
Ostali dokumenti (5)
– Oslobođenje od obveze plaćanja prometa za odvoz kućnog i glomaznog otpada (10.Siječanj 2003.) 
– Postupanje u svezi s primjenom JMBG-a (31.Siječanj 2003.) 
– Isplata naknade štete temeljem police osiguranja (11.Siječanj 2004.) 
– Obveza plaćanja porez na dodanu vrijednost kod podnajma stana vlastitoj tvrtki (30.Rujan 2004.) 
– Tumačenje poreznih propisa (14.Ožujak 2005.)