15. veljače 2019.

Porez na dohodak

4. OBRAZAC – POREZ NA DOHODAK

DOH Prijava poreza na dohodak (godina) 
DOH-Z Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti 
RPO Prijava u registar poreznih obveznika 
RPO-1 Prijava u registar poreznih obveznika – čl. 27. st. 3. Zakona 
RPO/A Prilog A prijave u registar poreznih obveznika 
RPO/B Prilog B prijave u registar poreznih obveznika 

IP Izvješće o plaći i mirovini 
ID Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (mirovini i plaći), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (mjesec, godina) 
IDD Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (mjesec, godina) 
IDD-1 Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja (mjesec, godina) 

Dividende Zahtjev za umanjenje porezne obveze ili povrat više plaćenog poreza na dividende 
Kamate Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na kamate 
Licence Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na licence 
Ostala djelatnost Zahtjev za umanjenje porezne obveze, izuzimanje od poreza ili povrat više plaćenog poreza na naknade za djelatnost obavljenu u Republici Hrvatskoj 
Premije osiguranja Podaci o porezno priznatim premijama osiguranja 

DNR Evidencija o dohotku od nesamostalnog rada 
TO Evidencija o trazbinama i obvezama 
EP Evidencija o prometu 
KPI Knjiga primitaka i izdataka 
KPR Knjiga prometa 
SR Obračun spomeničke rente 
DI Popis dugotrajne imovine 
PK Kartica poreza na dohodak od nesamostalnog rada